Ogłoszenia Duszpasterskie Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 12.04.2020 r.

 Wyrazy wdzięczności kierujemy do wszystkich, którzy przyczynili się do dobrego przeżycia Triduum Paschalnego i Świąt Zmartwychwstania Pańskiego i składamy im serdeczne Bóg zapłać, polecając ich Bogu w codziennych modlitwach.

  1. Porządek Mszy św. w Poniedziałek Wielkanocny tak jak w każdą niedzielę. Ze względu na niewielką ilość wiernych uczestniczących w liturgii – 5 osób, będą sprawowane dodatkowe Msze św.  o godz. 1400 i 1930, dziś w Niedzielę Zmartwychwstania, w Poniedziałek Wielkanocny, jak i w przyszłą niedzielę tj. 19 kwietnia. Wszystkich naszych parafian i sympatyków zapraszamy do uczestniczenia online na Facbooku – Klasztor OO. Franciszkanów w Kaliszu o godz. 1200.
  2. Nowenna do Bożego Miłosierdzia odmawiana codziennie do soboty o godzinie 1500 w kaplicy adoracji.
  3. Składamy serdeczne Bóg zapłać za wszystkie ofiary złożone na utrzymanie kościoła i klasztoru. Wszystkich naszych Dobroczyńców polecamy w codziennych modlitwach jak i we Mszach św. za wstawiennictwem św. Antoniego Padewskiego, w każdy wtorek o godz. 900 i 1800.
  4. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej: Jest dwutygodnik diecezji kaliskiej „Opiekun”.
Drodzy Parafianie i Sympatycy naszego kościoła!

Niech Zmartwychwstały Chrystus wypełni wasze serca pokojem i miłością oraz umocni waszą wiarę w zwycięstwo dobra nad złem, życia nad śmiercią, miłości nad nienawiścią, ufności nad zwątpieniem. Ten, który zmartwychwstał niech przemienia nas i naszą codzienność.