Poprzedni
Następny

Błogosławieństwo stołu przed uroczystym posiłkiem w Niedziele Zmartwychwstania

(„Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”, t. 2, Katowice 2001, nr. 1347-1350) Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi: Chrystus zmartwychwstał. Alleluja. Wszyscy odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja. Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego. Z pierwszego listu św.Pawła do Tesaloniczan Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do

Czytaj więcej »

List Biskupa Kaliskiego do młodzieży

Drodzy Młodzi Przyjaciele,

Co roku w Niedzielę Palmową u stóp Góry Krzyża Jubileuszowego k. Ostrzeszowa obchodziliśmy Diecezjalny Światowy Dzień Młodzieży, który gromadził wielu z Was, aby doświadczać wspólnoty wiary i modlitwy. Wielu Młodych pomimo intensywności wydarzeń
w parafiach przybywało na wspólne świętowanie razem z kapłanami, siostrami zakonnymi, katechetami i rodzicami. W tym roku, troszcząc się o Wasze życie i zdrowie, jestem zmuszony przesunąć termin naszego spotkania. Nie jest mi łatwo podjąć taką decyzję, ponieważ możliwość bycia razem, wspólna modlitwa i Wasz entuzjazm wiary był i jest dla mnie wielkim pokrzepieniem.

Czytaj więcej »

Ogłoszenia Duszpasterskie VI Niedziela Wielkiego Postu 05.04.2020 r.

1. Codziennie można nawiedzić i adorować Najświętszy Sakrament, a z Sakramentu spowiedzi świętej można skorzystać podczas każdej Mszy św. tak jak i w tygodniu, jak i w niedzielę. Dodatkowo będziemy spowiadać w Wielki Czwartek od godz. 800 do 1200 i od 1400 do 1700, w Wielki Piątek od godz. 800 do 1200 i od 1400 do 1700 i w Wielką Sobotę od godz. 800 do 1800. Prosimy o zachowanie odpowiedniej liczby osób w kościele i odpowiedni odstęp.

2. W Wielki Czwartek we wszystkich kościołach jest celebrowana tylko jedna Msza św., zwana Mszą Wieczerzy Pańskiej, na pamiątkę ustanowienia Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa. Rozpoczyna ona Triduum Paschalne. W naszej świątyni rozpocznie się ona o godz. 1800. Ze względu na niewielką ilość wiernych uczestniczących w liturgii – 5 osób, wszystkich naszych parafian i sympatyków zapraszamy do uczestniczenia online na Facbooku – Klasztor OO. Franciszkanów w Kaliszu. Adoracja Najświętszego Sakramentu w Kaplicy Czuwania do godz. 2100.

Czytaj więcej »

Intencje Mszalne 05-09.04.20

NIEDZIELA – 05.04.2020
7:00       Za + Romualdę Hołdyńską, gr.
9:00       Za + Jerzego Rubasa – od żony

9:00      Za + Tadeusza, Bronisławę, Józefa, Mariannę, Józefa Krzywdów
10:30     Za + Krystynę i Józefa Rusek
12:00    Za Apolonię Ratajczyk – od córki Marianny Pawłowskiej z dziećmi
12:00    Za + Józefę Zimną – od Ireny i Leopolda Dębowskich z Kalisza
16:00     O ustanie pandemii koronawirusa na świecie – od Żywego Różańca
18:00     Za + Dorotę Ziemską – od Grażyny Dudy i Łukasza Grabiny

Czytaj więcej »

Eucharystia

Msze św.

W niedziele:
7.00; 9.00; 10,30; 12.00; 16.00 i 18.00 W uroczystości:
7.00 ; 8.00; 9.00; 12.00 i 18.00 W dni powszednie:
7.00 (z jutrznią); 8.00; 9.00 i 18.00
Więcej

Kancelaria

Kancelaria

czynna jest od wtorku do piątku
w godzinach: 11.00 - 12.00 i 16.00 -17.00
w lipcu i sierpniu po południu od 16.30
w soboty, niedziele, uroczystości oraz pierwsze piśtki miesiśca kancelaria nieczynna. Telefon (w godzinach urzędowania):
62 767 73 20
Więcej

Duszpasterstwo

Grupy Duszpasterskie

Koło Żywego Różańca
Ministranci, Ruch Eucharystyczny
Neokatechumenat
FZŚ
Chór, Schola młodzieżowa i dziecięca
Grupa pielgrzymkowa
Duszpasterstwo chorych
Więcej

Poszerzenie oferty kulturalnej poprzez konserwację i renowację Kościoła i Klasztoru OO. Franciszkanów w Kaliszu

Projekt współfinansowany przez Unię europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś priorytetowa 4 „Środowisko” Działanie 4.4. „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego” Poddziałanie 4.4.1. „Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu” Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020  „Poszerzenie oferty kulturalnej poprzez konserwację i renowację Kościoła i Klasztoru OO. Franciszkanów w Kaliszu”

Czytaj więcej »

Szlakiem zabytkowych kościołów obszaru Diecezji Kaliskiej

Projekt współfinansowany przez Unię europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020  „Szlakiem zabytkowych kościołów obszaru Diecezji Kaliskiej – rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego oraz

Czytaj więcej »
kalisz-kościół3

Dane Parafii

Tytuł parafii i Kościoła: Św. Stanisław Biskup i Męczennik
Data erygowania parafii: 18 listopada 1978 r.
Dekanat: Kalisz I
Odpusty:
8. maja (św. Stanisława);
13. czerwca (św. Antoniego);
2. sierpnia (Matki Bożej Anielskiej z Porcjunkuli);
6. sierpnia (Przemienienie Pańskie);
4. października (św. Franciszka).
Liczba parafian: 3500

Przewiń do góry