Ogłoszenia Duszpasterskie

IV Niedziela Wielkiego Postu
22.03.2020 r. 
 1. Codziennie można nawiedzić i adorować Najświętszy Sakrament, a z Sakramentu spowiedzi świętej można skorzystać podczas każdej Mszy św. tak jak
  i w tygodniu, jak i w niedzielę.
 2. Z powodu zaistniałej sytuacji związanej z pandemią, rekolekcje parafialne nie odbędą się, natomiast Ojciec Rekolekcjonista przygotuje nas do odpust parafialnego w dniach od 7 maja do 9 maja i wygłosi kazanie odpustowe w dniu 10 maja.
 3. W okresie Wielkiego Postu bardzo zachęcamy do wzięcia udziału w nabożeństwach pasyjnych:
  Na Drogę Krzyżową, w każdy piątek o godz. 17:15.
  Na nabożeństwo Gorzkich Żali wraz z kazaniem pasyjnym w niedzielę na godz. 17:00.
 4. Przy ołtarzu bocznym, poświęconym św. Franciszkowi z Asyżu, przez cały Wielki Post jest wystawiony krzyż do osobistej adoracji. Podchodząc do niego, uczcijmy go z należnym mu szacunkiem poprzez przyklęknięcie lub głęboki ukłon. Jest to znak naszego zbawienia, na którym Chrystus złożył ofiarę ze swojego życia, aby wyrwać nas z niewoli diabła. Dziękujemy także za składane przy okazji ofiary na kwiaty do Bożego grobu. W intencji wszystkich ofiarodawców będzie sprawowana uroczysta Msza św. rezurekcyjna.
 5. Naszych drogich Dobrodziejów polecamy Bogu w codziennej modlitwie oraz we wtorkowych Mszach świętych ku czci św. Antoniego Padewskiego
  o godz. 9:00 i 18:00.
 6. Zachęcamy do rozwijania i wzbogacania swojej wiary przez lekturę prasy katolickiej. Jest do nabycia nowy numer dwutygodnika diecezjalnego „Opiekun”.