WSKAZANIA CELEBRACJI SAKRAMENTÓW W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMII

Kuria Diecezjalna przekazuje wskazania dotyczące celebracji sakramentów i sakramentaliów w związku ze stanem epidemii

Sakrament chrztu 

 1. Podczas liturgii chrztu wodę należy każdorazowo zmienić i poświęcić. Nie można używać wody wcześniej poświęconej.
Sakrament pokuty
 1. W obecnych warunkach możliwa jest celebracja sakramentu pokuty zgodnie
  z obrzędem pojednania jednego penitenta.
 2. Nie należy organizować nabożeństw pokutnych.
 3. Posługę kapłanów w konfesjonałach należy tak zorganizować, aby wierni mogli skorzystać ze spowiedzi nie tylko przed rozpoczęciem Mszy św., ale również
  w ciągu dnia. Ze względu na mogące wystąpić trudności w organizacji spowiedzi dekanalnych, wskazane jest na chwilę obecną, aby już wyznaczać dodatkowe dyżury spowiednicze w ciągu tygodnia, tak aby kapłani czekali na wiernych
  w konfesjonałach.
 4. Kratki konfesjonałów należy zabezpieczyć folią. Folię powinno się dezynfekować lub zmieniać codziennie. Do tego celu najlepiej wykorzystać przeźroczyste folie typu stretch, które są samoprzylepne i wytrzymałe.
 5. Jeśli to możliwe, do celów spowiedzi należy wykorzystać kaplice, które po odpowiednim przystosowaniu mogą dobrze służyć sprawowaniu sakramentu pokuty i pojednania, zapewniając także właściwą przestrzeń. Można także zaadoptować inne pomieszczenie, które zapewni właściwe warunki i służyć będzie powadze sprawowanego sakramentu z zachowaniem odpowiedniej odległości od spowiednika.
 6. Jeżeli gdzieś jeszcze jest zwyczaj całowania stuły po spowiedzi, należy go zaniechać.
 7. Wierni powinni oczekiwać na spowiedź zachowując odpowiednie odległości między sobą.
Sakrament namaszczenia chorych i odwiedziny chorych
 1. Chorzy nie mogą być pozbawieni opieki duchowej. Dlatego, gdy chory wyraża pragnienie przyjęcia księdza, ten nie może odmówić, chyba że stan zdrowia duszpasterza miałby zaszkodzić choremu.
 2. W przypadku udzielania sakramentu namaszczenia chorych w uzasadnionym przypadku wystarczy jedno namaszczenie na czole lub innej części ciała
  i wypowiedzenie całej formuły (por. kan. 1000 §1 KPK).
 3. Względem chorych objętych kwarantanną należy przestrzegać postanowień kompetentnych władz.
 4. Kapelani w szpitalach mają obowiązek stosować się do zarządzeń dyrekcji placówek.
 5. Należy zawiesić w parafiach posługę nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej.
Pogrzeb
 1. Obowiązuje przepis o zgromadzeniach do 50 osób. Dlatego w pogrzebach winna uczestniczyć tylko najbliższa rodzina. Dotyczy to również zgromadzeń
  w miejscach otwartych, a takim jest także cmentarz.
 2. O powyższych przepisach należy poinformować rodzinę i wskazać, aby poza najbliższymi krewnymi nikt inny w pogrzebie nie uczestniczył. Spotkanie szerszego grona znajomych i przyjaciół można zorganizować po ustaniu stanu epidemii np. w pierwszą rocznicę śmierci.
 3. W odniesieniu do liturgii pogrzebowej należy zrezygnować z organizacji konduktów (między kościołem a cmentarzem). Należy pamiętać o nieotwieraniu trumny.

ks. Marcin Papuziński
Kanclerz Kurii

Kalisz, dnia 20 marca 2020 roku
l.dz. 546/2020