Życzenia Wielkanocne

„Po szabacie, o świcie w pierwszy dzień tygodnia, Maria Magdalena oraz druga Maria przyszły obejrzeć grób. A oto nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi, bo anioł Pański zstąpił z nieba i odsunął kamień. Na jego widok strażnicy zadrżeli i z przerażenia zamarli. Anioł powiedział do kobiet: Wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma Go tutaj! Zmartwychwstał, jak zapowiedział” (Mt 28, 1-6).

Czcigodni Parafianie, Dobrodzieje i Sympatycy
naszego kaliskiego, franciszkańskiego klasztoru!

         Słowa anioła skierowane do niewiast, które przybyły do grobu Chrystusa, streszczają całą istotę wielkanocnego orędzia. Chrystus zmartwychwstał! Nie ma Go w grobie! On żyje! To wydarzenie praktycznie zmieniło wszystko. Pokazało przede wszystkim to, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, że nie ma takiej sytuacji życiowej, której On niebyły w stanie zmienić.

Obecny czas, w którym się wszyscy znaleźliśmy nie jest łatwy. Odbiera nam dobroć wspólnych spotkań, rozmów, nawet modlitwy i spotkania się z Chrystusem zmartwychwstałym w kościele. Nie możemy zobaczyć pustego grobu; nie możemy przed nim uklęknąć; nie możemy zaśpiewać wraz z całą wspólnotą eucharystyczną radosnego Alleluja, tak po prostu, nie możemy. Pozostaje nam tylko cierpliwie czekać na lepsze jutro.

Tym bardziej dziś z okazji tegorocznych Świąt Paschalnych życzymy Wam wszystkim wielkiej wiary i nadziei. Spójrzcie na blask Chrystusa zmartwychwstałego i zawierzcie Mu siebie, swoje rodziny, ten obecny czas, Waszą codzienność i plany na przyszłość. On jest prawdziwym „mocarzem”, który nigdy nie opuszcza tych, którzy w Nim pokładają swoje życie. Podążajcie za Nim ku niebu.

Niech zmartwychwstały Jezus Wam błogosławi.
Kaliscy OO. Franciszkanie