„Renowacja drugiego piętra zabytkowego budynku klasztoru dawnej szkoły w Kaliszu na cele społeczno-gospodarcze”

Projekt współfinansowany przez Unię europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Oś priorytetowa 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”
Działanie 9.2. „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych”
Poddziałanie 9.2.2. „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych w ramach ZIT dla rozwoju AKO”
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

 „Renowacja drugiego piętra zabytkowego budynku klasztoru dawnej szkoły w Kaliszu na cele społeczno-gospodarcze”

 Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywizacji społeczno-gospodarcza mieszkańców obszaru wyznaczonego do rewitalizacji w Kaliszu do 2021 roku.

Cel zostanie spełniony poprzez rewitalizację budynków dawnej szkoły przy ul. Sukienniczej 7. Inwestycje w infrastrukturę budynku pozwolą przystosować ją

do pełnienia szeregu funkcji nakierowanych na rozwiązywanie problemów społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych oraz

technicznych.

Całkowita wartość projektu: 2 695 926,30 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 2 291 537,35 PLN

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przewiń do góry